Adelsköld
Adlig Nr: 2029
Enligt tradition gammal skotsk adlig släkt, hette i Sverige först Thomaeus, sedan Thomée. Adlad i Sverige 1773. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1775 som adlig släkt nr. 2029