Adlerstråhle
Kommendör Nr: 1765
Svensk släkt från Värmland, hette förut Alstrin. Adlad 1720. Introducerad på Sveriges riddarhus år 1723 som kommendörssläkt nr 1765 A. Uppflyttad till forna riddareklassen 1778.