Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Adelswärd
Friherrlig Nr: 249
Svensk friherrlig släkt från Norrköping. Hette förut Hultman. Adlad 1719, friherrlig 1770. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1772 som friherrlig släkt nr. 249.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: