Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Adelborg
Adlig Nr: 2090
Svensk släkt hette förut Borgh, Adlad 1772. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1776 som adlig släkt nr. 2090.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: