Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Adlercreutz
Adlig Nr: 1386
Finsk släkt, hette förut Teuterström. Adlad 1700. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1703 som adlig släkt nr.1386. Har utgrenat sig i kommendörssläkten Adlercreutz.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: