Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Adlerstråhle
Kommendör Nr: 1765A
Svensk släkt från Värmland, hette förut Alstrin. Adlad 1720. Introducerad på Sveriges riddarhus år 1723 som kommendörssläkt nr 1765 A. Uppflyttad till forna riddareklassen 1778.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: