Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Ahlefeld
Adlig Nr: 3014
Tysk uradel. Släkten kom 1143 från Lågtyskland och utbredde sig över Holstein, Schleswig, Mecklenburg och Danmark. Har grevlig värdighet i Danmark. Inkom från Tyskland till Sverige 1868. Ej introducerad på Sveriges Riddarhus.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: